Hoe?

We bieden geen cursus maar een situatief taalcoaching. Daarom analyseren we eerst eens de beginsituatie. Waar hapert het? Waar kan het eventueel beter? Natuurllijk vormen wij ons een nauwkeurig beeld van het bedrijf (klanten, producten en/of diensten, soort contacten).

Op basis van deze informatie maken wij een offerte waarin ook zijn opgenomen het tijdpad, de werkwijze en tussenevaluaties.