Euregioschool


Leerkrachten in het basisonderwijs die aandacht (willen) besteden aan Duits, kunnen uit enorm veel materiaal kiezen. De vraag is hoe je dit materiaal selecteert en wat je wanneer aan de orde laat komen. Wij doen het volgende voorstel:

Voor de achterliggende leerlijn van groep 3 t/m 8 verwijs ik u graag naar dit document. De didactische achtergrond vindt u hier toegelicht,