Elena

Onder Elena learning vindt u een digitaal lespakket Duits, Frans en Nederlands voor de eerste twee jaar van de basisschool. Voor Duits is er ook een online-aanbod voor de volgende twee jaar in het basisonderwijs. Het plan bestaat om het aanbod voor Nederlands ook met 2 jaar uit te breiden. Daarom hebben we, als opstap naar een Nederlandse versie, de thema’s uitgewerkt en een selectie van online oefeningen toegevoegd die dichtbij het digitale pakket staan (maar niet vervangen).

Over de didactiek van het Elena-pakket vindt u meer informatie in de online cursus buurtaalonderwijs van de Nuffic Academy (en ook onze leeromgeving).

Naar de site