Elena Frysk

Toelichting

Ik heb het aanbod zo beschreven en de kosten zo berekend dat ik zelfa) een vertaalbureau inschakel voor de vertalingb) een stemmenbureau inschakel voor het inspreken van de audio’sc) ik de audio’s toevoeg aan de video’sd) de videos stream op YouTube (of andere platforms) ene) de video’s in de mij bekende netwerken bekend maak.


Als het zo is dat de provincie Friesland of wie dan ook zelf voor de vertaling kan zorgen en zelf de audio kan maken, breng ik die kosten natuurlijk niet in rekening. Dat staat als volgt in de offerte. “Als de organisatie die de opdracht tot de video‚Äôs verstrekt maakt, de onderdelen vertaling en opname audio in eigen beheer kan uitvoeren, worden deze kosten natuurlijk niet in tekening gebracht en alleen afspraken over de aanlevering aan ondergetekende gemaakt.”

Voor de kwaliteit van de audio hoor je de bijlage. Ik had je de verhaaltjes in de bijlage gestuurd, daar kun je de omvang zien (en in de begroting het aantal woorden). Hoe lang iemand nodig heeft voor een goede audio, weet ik niet. Ik schakel daar zoals gezegd een professioneel stemmenbureau voor in. Die leveren aan in elk gewenst formaat, ik vraag het meeste gangbare  MP3 (vergelijk het voorbeeld).