Contact

Met het invullen van onderstaand contactformulier verleent u nadrukkelijk toestemming aan DNL-Taalservice om de hier ingevoerde gegevens te gebruiken voor het beantwoorden van de in het onderstaande formulier gestelde vraag. De gegevens worden per email aan het door u opgegeven email-adres gestuurd. De in het kader van voornoemd doel gebruikte persoonlijke gegevens worden met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG 2018) opgeslagen, verwerkt, gebruikt en verwijderd, zoals ook toegelicht in onze verklaring Gegevensbescherming.

Uw naam (vereist)

Uw e-mail (vereist)

Onderwerp

Uw vraag