Welkom

Mijn naam is Derk Sassen, ik ben eigenaar van DNL Taalservice. DNL Taalservice is een eenmanszaak gespecialiseerd in de buurtalen Duits en Nederlands. Ik heb in beide buurlanden gewoond, lange tijd in verschillende vormen van onderwijs aan beide kanten van de grens gewerkt en in beide buurtalen aan weerszijden van de grens lesgegeven.

Mijn werkzaamheden zijn:

 • het ontwikkelen van lesmateriaal voor uiteenlopende doelgroepen inclusief het testen en vinden van sponsors,
 • het ontwerpen en uitvoeren van (certificaats-)cursussen en nascholingen,
 • vertalingen in en uit beide talen.
Materiaalontwikkeling Cursussen Vertalingen
 • materiaalontwikkeling
 • sponsoring
 • financieel beheer
 • testen
 • verspreiding
 • instaptoets
 • behoefteanalyse
 • cursusontwerp
 • sponsoring
 • uitvoering
 • evaluatie
 • van en naar Duits en Nederlands
 • proeflezing door experts
 • redactioneel werk indien gewenst

Zie mijn blog voor informatie over recente en lopende projecten!